icon

Hukuka Uygun

“Hukuka Uygun” taşınmazın hukuki ve teknik niteliklerini meslek edinmiş uzmanlardan kurulu risk ölçüm, analiz ve tavsiye hizmetidir. İşi ve iddiası Türkiye’deki taşınmazların başta hukuki ve teknik olmak üzere her yönünü araştırmak, analiz etmek ve bunu müşterilerine anlatmaktan ibarettir..

Hukuka Uygun büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarında ve taşınmaza ilişkin hâlihazırda çözüm bekleyen sorunlarda üst düzey danışmanlık hizmeti vermektedir. Taşınmaz alım-satımı ve yatırımında ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesi ve bunun için başvurulan ilk adres olmak “Hukuka Uygun”un misyonudur.

  Faik Çalışan

Faik Çalışan

Kurucu

Ben ve ekibim uzun yıllardır gayrimenkul üzerine çalışıyoruz. Kadastral sorunlar, imar planları, idari başvurular, mimari projeler, finansman ve gayrimenkul davaları hayatımızın merkezinde yer alıyor. “Hukuka Uygun” bu tecrübe ve bilgi birikiminden doğan, gayrimenkul sektörüne yepyeni bir vizyon getireceğini umduğumuz bir girişim. Türkiye’de gayrimenkulü daha güvenilir, global ve risklerden arınmış hale getirmek ise amacımız. Gayrimenkule ilişkin bütün işlemlerinizi risklerinizi bilerek yapmak için bize sorun “Hukuka Uygun” olsun.

Video

Hukuka Uygun Nedir,
Nasıl Ortaya Çıktı?

Farkımız Nedir?

Hukuka Uygun’un metodu disiplinlerarası bilgiyi bir araya getirmek ve her bir gayrimenkule özel olarak bunu insan eliyle harmanlamaktır. Çünkü her bir gayrimenkul birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler ise ancak bilgi ve tecrübenin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılabilir.

Hukuka Uygun; bir yandan bireysel müşterileri için geleceğe yönelik risk analizinin kısa sürede sunulduğu hızlı ve detaylı risk raporu hizmeti ile gayrimenkul alım-satım ve yatırım sürecini öngörülebilir hale getirirken, diğer yandan da kurumsal müşterileri için gayrimenkulün tespiti, geliştirilmesi, hukuki ve teknik süreçlerin yönetimi dahil sürecin her aşamasında yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir. Şehir plancısı, Hukukçu, Mühendis, Mimar gibi her biri alanında uzman ekibin yıllarca biriktirdiği tecrübeyi, müşterilerinin gayrimenkulün her noktasında riskini bilerek hareket etmesine özgülemiştir. 

Bulunduğu sektöre girişimci ve özgün bakış açısıyla yeni bir soluk getirme iddiası ile yola çıkan Hukuka Uygun, ekip çalışması ile disiplinler arası bilgi üretimine ve ele aldığı gayrimenkulün gelecek projeksiyonunu oluşturmaya odaklanmıştır.

Başarılı bir şekilde kaydedilmiştir
Bir sorun oluştu !