Rapor Sepete Eklendi

Hızlı risk raporunuz sepetinize eklendi, başka bir işlem yapmak için devam edebilir veya satın alma adımına geçebilirsiniz.

icon

Hukuka Uygun

www.hukukauygun.com internet sitesini ziyaret ederek aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız. 

Hukuka Uygun internet sitesinde yer alan her türlü bilgi, ürün ve müşteri yorumları dahil olmak üzere, bir sözleşme ile üçüncü şahıslara ait olanlar hariç düzenlenmesi ve kısmen ya da tamamen kullanımı konusunda tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları www.hukukauygun.com internet sitesine aittir.

Hukuka Uygun internet sitesi, üyelik sırasında müşterilerinden bazı kişisel bilgiler talep edebilir. Müşterilere ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik Numarası, mali veriler gibi talep edilen bilgiler, Hukuka Uygun tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında diğer üyelerin ulaşamayacağı şekilde korunur. Tüm online kredi kartı işlemleri ve onayları Hukuka Uygun tarafından bağımsız olarak ilgili banka ile gerçekleştirilmektedir. Hukuka Uygun sistemindeki kişisel bilgiler, ürün ve hizmetlerin Hukuka Uygun ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli promosyon, reklam, iletişim, satış için süresiz/süreli kaydedilebilir, kullanılabilir ve paylaşılabilir.

Müşteriler, diledikleri zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletişimleri durdurulmasını talep edebilir. Müşterilerin bu konudaki taleplerinin Hukuka Uygun’a ulaşmasının ardından kişisel veri işlemleri ve/veya elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur.

Hukuka Uygun internet sitesinden yaptığınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi şartları geçerli olacaktır. 

Hukuka Uygun, işbu Gizlilik Sözleşmesi’ndeki tüm maddeleri ve sunulan ürün, hizmet ve fırsatlarda her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

 

Hukuka Uygun hizmetlerinde kullanılan veriler, büyük oranda Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarınca tutulan kayıtlara ve bilgilere dayanmaktadır.

Bu veriler Hukuka Uygun uzmanlarınca işlenerek anlamlı bir bütün haline getirilir. Bir uzmanın incelemesi ile dahi ortaya çıkarılması mümkün olmayan veriler, imalatta veya mülkiyetteki gizli ayıplar, hata, hile, tehdit, dolandırıcılık faaliyetleri, ileri sürülmemiş, kayıt altına alınmamış üçüncü kişi talepleri, hukuki temeli olmayan haksız soruşturma ve takipler, imar yapmakla sorumlu kurumların hukuka aykırı düzenleyici ve/veya birel işlemleri, hizmetin sağlandığı anda oluşmamış hukuki statüler, borçlar, yaptırımlar ve düzenlemeler, resmi verilerde oluşabilecek hatalar ve gerçeğe aykırılıklar, ölçüm ve yerinde tespiti gerektiren işlemlerde yapılan ölçümden sonra yapılan müdahaleler ile ortaya çıkabilecek değişiklikler, hizmetler sırasında araştırılan kişi ve/veya kurumların gerçeği gizlemek amacıyla kamuya, finans kuruluşlarına ve üçüncü kişilere yanlış bilgi verilmesi ile oluşan uyumsuzluklar hizmetin kapsamı ve garantisi dışındadır. Ayrıca Hızlı Rapor Hizmeti’nin niteliği gereği, farkında olunan fakat daha ileri düzeyde araştırılmaya ihtiyaç duyan riskler, Hızlı Rapor’da bu durum belirtilmek suretiyle kapsam dışında bırakılır. Bunlarla birlikte geleceğe ilişkin risk projeksiyonunu, riskin sizin kararınıza olabilecek sübjektif etkilerini içeren görüşler uzmanın bilgi ve tecrübesiyle size sağladığı kişisel bir katkı olup kesinlikle gerçekleşmesi veya objektif olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından garanti kapsamı dışındadır. Hizmetlerimiz, alanında uzman kişilerce verilmektedir. Uzmanlık değerlendirmesi meslek, tecrübe ve analiz yetenekleri ölçülerek yapılmakta ve başarı kriterlerine ilişkin geri dönüşleriniz tarafımızca değerlendirilmektedir.

Başarılı bir şekilde kaydedilmiştir
Bir sorun oluştu !