Rapor Sepete Eklendi

Hızlı risk raporunuz sepetinize eklendi, başka bir işlem yapmak için devam edebilir veya satın alma adımına geçebilirsiniz.

icon

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 SATICI

Ticari Unvan: Hukuka Uygun (Çalışan Yapı Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi “SATICI”)

Adres: Beştepe Mah. Yaşam Cad. No: 13/65,66 Yenimahalle/ Ankara

Maltepe VD- 2260668151

E-posta

Mersis Numarası: 6578777713859482

1.2 ALICI

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta Adresi:

MADDE 2- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Hukuka Uygun ALICI’YA satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN BİLGİLERİ

Sözleşme Tarihi:

Hizmet Türü: Raporlama ve danışmanlık hizmeti

Sipariş Numarası:

Ürün Adı: Hukuka Uygun Risk Raporu (Hızlı Rapor, Detaylı Risk Raporu veya Yatırım Danışmanlığı ön başvuru bedeli. Belirtilen ücret bunlardan yalnız biri için alınmaktadır, hizmet türüne ilişkin ALICI talebi başvuru sırasında işaretlenen kutucuğa istinaden tespit edilir)

Miktarı: 1- bir

Satış Fiyatı (Vergiler Dahil): 5000(beşbintürklirası)TL

Sipariş Bedelinin Ödenme Şekli: Hizmet talebine eşlik eden kredi kartı numarası ile ALICI hesabından, online olarak tek seferde nakit olarak ödenir 

Teslimat Şekli: Online doküman şeklinde, Alıcı’nın belirttiği e posta adresine ve alıcının hukukauygun.com adresinde tutulan hesabındaki raporlar bölümüne

MADDE 4- CAYMA HAKKI

Alıcı’nın, Hizmet’in ifasına başlanmamış olması şartıyla, Hukuka Uygun ile Sözleşme’nin akdedilmesini müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hukuka Uygun kısa sürede hizmet taahhüdü ile çalıştığı için, talep ve talebe eşlik eden ödemeyi müteakip 2 saat içerisinde hizmetin ifasına başlar. Alıcı bu süre zarfında ifanın başladığını ve 2 saatlik sürenin bitiminde cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder. 

Süresi içerisinde cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin ödemeyi takip eden en geç 2 saat içerisinde yazılı olarak alıcının hukukauygun.com nezdinde tutulan dijital hesabındaki iade linki kullanılarak, linkte gösterilen talimatların izlenmesi suretiyle veya konu başlığında [Cayma Talebi] ifadesi ile Hukuka Uygun’un sorunlu hizmetlere ilişkin açtığı problem@hukukauygun.com adresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Hukuka Uygun, sözleşmede taahhüt edilen hizmetin ifasına başlanmamış ise, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan Hizmetlere ilişkin Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda beyan ettiğini teyit etmiş olur.

5.2 Sözleşme konusu raporlama ve ön başvuru hizmeti, eldeki imkanlara bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’YA teslim edilir. ALICI, Hukuka Uygun’a verdiği elektronik teslimat adreslerinin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve beyan eder.

5.3 Sözleşme konusu hizmet, ALICI’DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Hukuka Uygun sorumlu tutulamaz.

5.4 Sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesi için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hukuka Uygun hizmet yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 Hukuka Uygun, sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde ALICI’YA durumu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Hukuka Uygun, tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’YA iade eder.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME ve KABUL BEYANI

6.1 Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilaflarda ALICI ve SATICI’NIN ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI ve SATICI’NIN ikametgahındaki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.2 Hukuka Uygun tarafından taahhüt edilen hizmetin gerçekleşmesi veya geçekleşmesi için yapılması gereken işlerin başlamış olmasıyla ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başarılı bir şekilde kaydedilmiştir
Bir sorun oluştu !